نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:24:04 AM 1401 / 04 / 08
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1401 / 03 / 30  -12:32 تعداد مشاهدات :44


--1401 / 03 / 02  -8:39 تعداد مشاهدات :214


--1401 / 02 / 20  -10:16 تعداد مشاهدات :106


--1401 / 02 / 15  -10:25 تعداد مشاهدات :135


--1401 / 01 / 30  -12:28 تعداد مشاهدات :157


--1401 / 01 / 02  -21:27 تعداد مشاهدات :221


--1400 / 10 / 23  -9:58 تعداد مشاهدات :295

برگزاری جلسه کمیته بحران بیمارستان با موضوع اجرا و اصلاح سیستم اعلام و اطفاء حریق مرکز

--1400 / 10 / 11  -11:7 تعداد مشاهدات :302

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: