به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

5:27:22 PM 1397 / 06 / 28
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
نحوه استفاده ازداشبورد مدیریتی توسط آقای مهندس نادی آموزش داده شد

--1397 / 06 / 18  -12:53 تعداد مشاهدات :64

کارگاه تربیت جنسی کودک روزهای دوشنه وسه شنبه 19 و20 شهریور دربیمارستان کارگرنژاد

--1397 / 06 / 17  -9:2 تعداد مشاهدات :81

کارگاه آموزشی CPRپیشرفته دردانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد

--1397 / 06 / 12  -11:16 تعداد مشاهدات :48

دوره آموزشی "بهداشت محیط"

--1397 / 05 / 24  -9:41 تعداد مشاهدات :97

اولین جلسه دوره آموزشی " آشنایی با اختلالات روانپزشکی اطفال "

--1397 / 05 / 14  -8:50 تعداد مشاهدات :153

کلاس آموزشی " رفتاردرمانی "

--1397 / 04 / 24  -13:18 تعداد مشاهدات :196

کلاس آموزشی " مدیریت خشم در بخش روانپزشکی "

--1397 / 04 / 12  -11:34 تعداد مشاهدات :197

کلاس آموزشی " گزارش خطا "

--1397 / 03 / 22  -13:21 تعداد مشاهدات :184

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: