هفته دفاع مقدس گرامی باد
9:25:55 AM 1396 / 07 / 03
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کارگاه آشنایی وآموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی در بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 07 / 03  -8:47 تعداد مشاهدات :1

تقدیروتشکر از آزادگان بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 29  -11:1 تعداد مشاهدات :192

کسب درجه یک در ارزشیابی بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 23  -8:25 تعداد مشاهدات :114

آموزش مهارت های اجتماعی به پرسنل اعضا شورای حل اختلاف

--1396 / 05 / 18  -8:43 تعداد مشاهدات :122

کلینیک سلامت خانواده زیر نظر آقای دکتراخوان افتتاح شد

--1396 / 05 / 08  -8:42 تعداد مشاهدات :237

اعتبارسنجی بیمارستان درروزهای سوم وچهارم مردادماه انجام شد

--1396 / 05 / 08  -8:27 تعداد مشاهدات :227

آموزش به بیماران وخانواده درمانی در بیمارستان کارگر نژاد

--1396 / 05 / 03  -8:34 تعداد مشاهدات :194

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژادتوسط تیم اعزامی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی

--1396 / 04 / 24  -12:36 تعداد مشاهدات :315

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: