به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
 
10:55:23 AM 1396 / 05 / 02
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژادتوسط تیم اعزامی وزارت بهداشت درمان وآموزشی پزشکی

--1396 / 04 / 24  -12:36 تعداد مشاهدات :144

اولین پیاده روی پرسنل کارگرنژاد با هدف پیشگیری و ارتقاءسلامت کارکنان

--1396 / 04 / 21  -8:46 تعداد مشاهدات :206

کلاس های آموزشی فنون دفاع شخصی دربیمارستان کارگرنژاد

--1396 / 04 / 21  -8:6 تعداد مشاهدات :121

ریاست ومدیریت بیمارستان روز روان شناس ومشاور رابه روان شناسان مرکز تبریک گفتند

--1396 / 02 / 09  -13:37 تعداد مشاهدات :651

کسب مقام سومی بیمارستان کارگرنژاد در مسابقات فوتسال

--1396 / 01 / 27  -12:16 تعداد مشاهدات :378

مراسم جشن روز زن درروزهای پایانی سال

--1395 / 12 / 26  -10:29 تعداد مشاهدات :647

تجلیل مسئولین بیمارستان از پرستاران شاغل در بیمارستان

--1395 / 11 / 17  -14:17 تعداد مشاهدات :745

بازدید شهردار،رئیس واعضای شورای شهر به اتفاق ریاست دانشگاه ازبیمارستان کارگر نژاد

--1395 / 11 / 17  -10:9 تعداد مشاهدات :644

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: