نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:49:42 PM 1401 / 11 / 18
 

واحد آموزش

 • مسول واحد: سید علی مسعودی علوی
 •  نام پدر:سیدرضا
 •  
 • مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
 •  شروع بکار: 1389
   

فعالیت واحد:

 • برنامه ریزی آموزشی جهت دانشجویان در رشته های مختلف تحصیلی و برگزاری امتحان در پایان هر دوره
 • برگزاری برنامه های آموزشی ضمن خدمت جهت کارکنان بیمارستان بصورت برگزاری کلاسهای آموزشی حضوری یا غیر حضوری.
 • تکمیل شناسنامه آموزش الکترونیکی کارکنان این مرکز و درمانگاه گلابچی
 • برگزاری دروه آموزشی فرزند پروری جهت کلیه پرسنل رسمی و پیمانی دانشگاه با همکارای روانپزشکان و روانشناسان این مرکز
 • صدور گواهی آموزشی دروه های برگزارشده در سال 1387 
 • نیاز سنجی آموزشی سال 1388 کارکنان
 • برگزاری قانون خدمات کشوری در  فروردین ماه سال 1388
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر