نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:57:54 PM 1401 / 11 / 18
 

مسئول واحد : فاطمه جوادی فر

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

شروع به کار: 1372

 

واحد امور مالی بیمارستان با زیرمجموعه های ترخیص, صندوق , درآمد , انبار, اموال , تدارکات , حقوق و دستمزد , رسیدگی , صدورسند , امور قراردادها , بایگانی اسناد مالی مشغول به فعالیت می باشد

 

شرح وظایف واحدهای امور مالی بیمارستان :

1-محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه کارکنان بر اساس گواهی تائید شده

2-رسیدگی و کنترل کلیه اسناد هرینه کارپردازی و قراردادها مطابق باقوانین و مقررات آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاهها

3-ثبت , تطبیق و کنترل اسنادهزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی

4-تهیه گزارشات فصلی , گزارشات عملکردی درآمد و هزینه و گزارشات مقایسه ای بودجه و عملکرد

5-محاسبه هزینه های بیمار درطول دوران بستری و صدور صورتحساب پس ازاعلام ترخیص بیمار و صدور برگه ترخیص

6- تهیه و تنظیم صورتحسابهای موسسات طرف قرارداد و ارسال صورتحسابها ماهیانه

7-پیگیری وصول مبلغ صورتحسابهای ارسالی بستری و سرپایی موسسات طرف قرارداد

8-بایگانی کلیه اسناد هزینه و درآمد

9-انبارگردانی سالیانه و کنترل گزارشات انبار با دفاتر مالی

10-محاسبات مربوط به کارکرد پزشکان و کسورات اعلام شده توسط شرکتهای بیمه ای

11-تهیه صورتهای مالی سالیانه

12-ثبت کلیه رویدادهای مالی در نرم افزار تعهدی , پویا سامانه , سامانه بیماران روان , سامانه وزارت دارایی و تامین اجتماعی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر