نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:08:07 PM 1401 / 11 / 18
 
  • مسول واحد: سید مهدی امامی
  •  نام پدر:سید محمد
  • مدرک تحصیلی :  دیپلم
  •  شروع بکار: 90/7/1
  • شماره تماس:150 -55549111
     

فعالیت واحد:

1- حمل و نقل خون از بانک خون جهت بیماران تالاسمی
2- رسانیدن آزمایشهای اورژانس و غیر اورژانس از آزمایشگاه بیمارستان به آزمایشگاه رفرانس – بیمارستان نقوی و بهشتی
3- رسانیدن بیماران دیالیزی از بیمارستان تا منزل و بالعکس و بیماران دیالیز بستری بهشتی
4- رسانیدن بیماران بخش اعصاب و روان جهت مشاوره به بیمارستانهای نقوی و متینی و بهشتی و مطب پزشک آنکال
5- رسانیدن کلیه بیماران بخشهای اعصاب و روان و یا دیالیز در موقع ضرورت جهت انجام سی تی اسکن – ام ار آی و عکسهای مختلف
6- رسانیدن بیماران جهت مشاوره دندانپزشکی به اورژانسهای سرم درمانی و گلابچی
این واحد در ساعت کاری صبح ثابت دو نفره و بعد از ظهر یک نفره تا ساعت 8 و از ساعت 8 شب تا صبح به صورت آنکالی خدمات ارائه می دهد.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر