وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

1:01:30 PM 1396 / 02 / 08
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر