نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:55:34 PM 1401 / 11 / 18
 

سوء رفتار انواع مختلفی دارد که شامل

1- سوء رفتار فیزیکی: رفتاریهایی نظیر زدن ، پرخاشگری فیزیکی و هر نوع آزار جسمی
2- سوء رفتار جنسی
3- سوء رفتار عاطفی یا روانی

هر چند همة سوء رفتارها تأثیر بسیا رمخربی بر سلامت روان، رشد جسمی و روانی دارد. ولی تحقیقات نشان داده سوء رفتار عاطفی از اثر نامطلوب بیشتری برخوردار است.

سوء رفتار عاطفی در واقع حالت شدید و مدام آزار هیجانی، کلامی و طرد کردن می باشد. که باعث مختل شدن رشد جسمی و امکان نرسیدن کودک به قابلیت های گوناگون وجودی او می شود. این نوع رفتار ها طیفی وسیع دارد که بعضی از آنها برای خود مراقب هم نامعلوم است.

مسامحه( neglet ):
 روش یا الگویی از مراقبت و پرورش کودک است که محیط مناسبی برای رشد کودک فراهم نمی کند . به عبارتی بیانگر عدم کفایت رفتارهای مراقب به منظور رشد و نمو کودک بر اساس فرهنگ جامعه می باشد.
برای درک شناخت این نوع رفتار ها لازم است مصادیق عملی آنها در جامعه مرود بحث قرارگیرد. ممکن است بعضی از آنها جنبه تعمد و برخی نیز غیر عمد و ناشی از عدم آگاهی باشد. نمونه ای از رفتارهایی که به آسیب روانی کودک منجر می شود شامل:

 • تحقیر و دست کم گرفتن کودک
 • محدود کردن بیش از حد (جلوگیری از ارتباط با همتاها و بازی) و هر آنکس که بچه او را دوست دارد.
 • تمسخر و انگ زدن ( تو نمی فهمی، تو به جایی نمی رسی ....)
 • سپر بلا کردن ( بعضی والدین ، بچه های خورد را دردرگیرهایی که مختص بزرگسالان است در گیرمی کنند)

به عنوان مثال: برای پس دادن یک جنس معیوب که احتمال درگیری با فروشنده می رود از کودک خود استفاده می کند.ارعاب و تهدید به هر شکلی مثلاً این کار رو بکنی می کشمت، رهات می کنم، دیگه دوستت ندارم.

 • تبعیض بین فرزندان
 • مقایسه کردنهای مخرب
 • هر گونه رفتارهای خشونت آمیز غیر فیزیکی
 • انتظارات نا متناسب و غیر منصفانه از کودک مثلاً انتظار آوردن نمرات بالا ، موافقیت در فعالیتهای ورزشی و هنری و ..... و انتظار از اینکه کودک نقش والد را ایفا کند. در درگیرهای والدین دخالت کند قضاوت کند.
 • خشونت خانگی، کودک دائم شاهد درگیری فیزیکی و غیر فیزیکی والدین می باشد
 • بهرکشی اقتصادی

در زمینه مسامحه و بی توجهی به نیازهای کودک نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود

 • بی توجهی به نیازهای درمانی کودک( از جنبه روانی)
 • بی توجهی به بهداشت
 • بی توجهی به تغذیه
 • بی توجهی به نظافت منزل
 • بی توجهی به آموزش
 • بی توجهی به آموزش
 • بی توجهی به محیط و محل زندگی
 • بی توجهی به محل تحصیل
 • بی توجهی به عدم کفایت سایر مراقبین کودک
 • منزل بی ثبات (جابجایی های متعدد و عدم وجود سرپناه مناسب)
 • بیرون کردن از منزل
 • عدم پذیرش سرپرستی
 • بی توجهی به امنیت و آسیب های محیطی
 • عدم مراقبت از آسیب های سایر افراد خانه به کودک
 • بی توجهی به برخی نیازهای خاص ( بازی، تفریح و ....)
 • عدم جلوگیری از رفتارهای بزهکارانه و حتی تشویق آن
 • عدم محبت

علت سوء رفتار عاطفی و مسامحه:

فقر- عدم آگاهی آموزش ناکافی- عدم انگیزه- بیماری ها( جسمی و روانی)- روابط نامطلوب والدین( انتقام گیری....)- وارونگی نقشها- تک والدی بودن- اعتیاد- ناخواسته بودن بچه- کودکان خانوادهای شلوغ- کودکان والدین بیکار- کودکانی که زبان مادری آنها رسمی جامعه نیست- کودکان حاشیه نشین، روستایی و کودکانی که ترک تحصیل کرده اند.

چه باید کرد؟

 • ارزیابی روانشناختی از مراقبت کودک ( فرد مرتکب سوء رفتار عاطفی)
 • مشخص کردن این موضوع که آیا سوء رفتار انجامشده تعمدی بوده یا غیر عمد صورت گرفته است.
 • مشخص کردن علت سود رفتار عاطفی و مسامحه در صورت تعمدی بودن.
 • در صورت لزوم ارجاع فرد مراقب به مراکز درمانی جهت انجام مداخلات درمانی لازم
 • در صورت لزوم کمک گرفتن از مراجع قانونی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر