نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:10:18 PM 1401 / 11 / 18
 

نحوه ی دسترسی  بیماران به روانپزشکان

برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد 1400/10/1

صبح ها ساعت: 10 الی 14    |   عصرها ساعت: 14 الی 17

ساعت پذیرش ونوبت دهی بصورت تلفنی :7/45 صبح    تلفن:55589212-4    --  55770000    

 

روزهای ویزیت

نام ونام خانوادگی پزشک

زمان ویزیت

تخصص

شنبه

دکتر محبوبه برنا

دکتر مرضیه براتی

دکتر فاطمه مهرزاد

صبح و عصر

عصر

عصر

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

یکشنبه

دکتر اکرم صادقی

عصر

متخصص روانپزشکی

دوشنبه

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر اکرم صادقی

دکتر روح اله نوریان

صبح

صبح

عصر

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

فوق تخصص روانپزشکی

سه شنبه

 

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر مرضیه براتی

دکتر فاطمه مهرزاد

دکتر محبوبه برنا

 

صبح

صبح و عصر

صبح

عصر

 

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

 

چهارشنبه

دکترفاطمه  عصاریان

دکتر روح اله نوریان

دکتر فاطمه مهرزاد

صبح

صبح

عصر

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

فوق تخصص روانپزشکی

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

 

پنج شنبه

دکتر محمد حسین اخوان نقوی

صبح

اختلالات جنسی- پزشک عمومی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر