نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:47:07 AM 1400 / 08 / 02
 

نحوه ی دسترسی  بیماران به روانپزشکان

برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد 1399/3/1

صبح ها ساعت: 10 الی 14    |   عصرها ساعت: 14 الی 17

ساعت پذیرش ونوبت دهی بصورت تلفنی :7/45 صبح    تلفن:55589211-4    --  55770000    

 

روزهای ویزیت

نام ونام خانوادگی پزشک

زمان ویزیت

تخصص

 

شنبه

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر نوراله نوریان

صبح

صبح

فوق متخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

یکشنبه

دکتر اکرم صادقی

عصر

متخصص روانپزشکی

دوشنبه

دکترفاطمه  عصاریان

دکتر روح اله نوریان

 

صبح

عصر

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

سه شنبه

 

دکتر اکرم صادقی

 

 

صبح

 

 

متخصص روانپزشکی

 

چهارشنبه

دکتر روح اله نوریان

دکتر فاطمه سادات قریشی

 

صبح و عصر

صبح

 

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

 

پنج شنبه

دکتر محمد حسین اخوان نقوی

صبح

اختلالات جنسی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر