عید سعید فطربرهمه مسلمانان جهان مبارک
 
11:47:49 PM 1396 / 04 / 06
 


برنامه درمانگاه روانشناسی بیمارستان کارگرنژاد کاشان1395/3/10

آقای سید علی سازور

 شنبه و سه شنبه

روانشناسی واحد اطفال و نوجوان و آموزش والدین آنها (parent) آموزش خانواده ها در خصوص مهارتهای فرزند پروری

خانم فاطمه عبدلی

پنج شنبه

روان درمانی- رفتاردرمانی بیماران OCD

رفتاردرمانی شناختی بیماران (CBT)

زوج درمانی

خانم زکیه طباطبایی

دوشنبه

آموزش مهارتهای روانی ( Psycho education) فردی و اجتماعی و ارتباطی آموزش Relaxation

خانم رضوان ساعی

پنج شنبه

انجام تست های روانشناختی و هوش اطفال و بزرگسالان

 

خانم هدی عصارکاشانی       

چهارشنبه

 

 

روان درمانی  وخانواده درمانی بیماران

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر