به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
5:45:24 PM 1396 / 12 / 03
 


برنامه درمانگاه روانشناسی بیمارستان کارگرنژاد کاشان1396/5/1

آقای سید علی سازور

 شنبه و سه شنبه

روانشناسی واحد اطفال و نوجوان و آموزش والدین آنها (parent) آموزش خانواده ها در خصوص مهارتهای فرزند پروری

خانم فاطمه عبدلی

پنج شنبه

روان درمانی- رفتاردرمانی بیماران OCD

رفتاردرمانی شناختی بیماران (CBT)

زوج درمانی

خانم مرضیه ماشاالله زاده

دوشنبه

آموزش مهارتهای روانی ( Psycho education) فردی و اجتماعی و ارتباطی آموزش Relaxation

خانم رضوان ساعی

پنج شنبه

انجام تست های روانشناختی و هوش اطفال و بزرگسالان

 

لیلا نجفی تبار      

شنبه تاچهارشنبه

 

 

گفتار درمانی وروان درمانی  وخانواده درمانی بیماران

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر