نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:22:57 PM 1401 / 11 / 18
 

برنامه زمانی درمانگاه روانشناسی و سایر درمانگاه های بیمارستان کارگرنژاد

آقای سیدعلی سازور

شنبه صبح-

روانشناسی واحد اطفال و نوجوان و آموزش والدین آنها

آموزش خانواده ها در خصوص فرزندپروری

خانم رضوان ساعی

یکشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه صبح

انجام تست های روانشناختی و هوش اطفال و بزرگسالان

خانم ماشاءالله زاده

یکشنبه عصر-دوشنبه صبح

روانشناسی بزرگسال

آقای هادیان

سه شنبه صبح

گفتار درمانی

خانم طباطبایی

چهارشنبه عصر

روان درمانی وزوج درمانی

خانم عبدلی

یک شنبه عصر

روان درمانی و رفتار درمانی بیماران OCD

رفتاردرمانی شناختی بیماران (CBT)

زوج درمانی

خانم رمضانی

پنجشنبه صبح

روانشناسی اطفال

آقای کتابی

دوشنبه عصر  و پنجشنبه صبح

مشاوره تربیتی کودک و نوجوان

مشاوره خانواده - مشاوره ازدواج

خانم ذراتی

سه شنبه صبح

مشاوره تغذیه ورژیم درمانی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر