نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:40:56 AM 1402 / 01 / 03
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 

 

 

نام پزشک متخصص: آقای دکتر محمد حسین اخوان تقوی

محل خدمت: درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان کارگرنژاد

نوع تخصص: درمانگر اختلالات جنسی

روز حضور در درمانگاه: پنجشنبه ها  از ساعت 7:30 الی 12:30

تخصص: درمان کژکاری های جنسی از جمله سرد مزاجی، ناتوانی جنسی، زود انزالی و ازدواج به وصال نرسیده