نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:49:45 PM 1401 / 11 / 18
 

شایعترین مورد استفاده ECT اختلال افسردگی اساسی به خصوص در افراد سالمند است. اختلالی که سریعترین و مؤثرترین درمان آن ECT است.همچنین دوره حاد بیماری مانیا، خانمهای حامله، میل به خود کشی، و دیگر کشی، اسکیزوفرنی حاد، اختلال وسواس جبری و در برخی مواقع که داروهای ضد افسردگی اثر نامطلوب دارند مثل بیماران قلبی و همچنین در بیمارانی که علائم شدید روانی دارند و دارو درمانی مؤثر نبوده است. در مطالعات نشان داده شده تا 70 درصد از بیمارانی که به داروهای ضد افسردگی جواب نمی دهند به ECT پاسخ مثبت داده اند.
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر