نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:01:13 PM 1401 / 11 / 18
 
ECT یک روش موثر، بی خطر و قابل اطمینان است و افراد در هر سنی می توانند استفاده کنند با این حال در موقعیت هایی که بیمار در معرض خطر بالاتری قرار دارد و نیاز به کنترل دقیق دارد مثلاً کسانی که در مرض خطر خونریزی مغزی قراردارند و یا کسانی که به تازگی سکته قلبی را پشت سر گذاشته اند ممکن است خطرناک باشد.
بیماران عزیز باید به یاد داشته باشند هر گونه مشکل داخلی اعم از مشکل قلبی و فشار خون و سابقه های پزشکی را با روانپزشک درمیان گذاشته و درصورت لزوم در صورت داشتن چنین مشکلاتی با متخصصین داخلی مشاوره نمایند.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر