نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:27:12 PM 1401 / 11 / 18
 
یک دوره درمان کوتاه مدت با ECT موجب بهبود علائم می شود اما مانع عود بیماری نمی گردد. درمان نگهدارنده که درمان دارویی است همیشه باید مدنظر باشد لذا بیماران پس از اتمام دوره ECT برای پیشگیری از عود مجدد بیماری حتماً باید با دستور پزشک دارو مصرف نمایند.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر