نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:37:49 PM 1401 / 11 / 18
 

عوارض ECT بسیار محدود و کم است وحتی از دارو بی خطرتر است. تعدادی از بیماران از اختلال حافظه شکایت دارند که بعد از 6 ماه برمی گردد. همچنین ممکن است سردرد، سرگیجه داشته باشند که موقتی بوده و از مسکنها مانند استامینوفن می توان استفاده کرد.

میزان مرگ و میر ناشی از ECT یک نفر از هر 10000 نفر گزارش شده و احتمالش بیش از همه در بیمارانی وجود دارد که وضعیت قلبشان در خطر بوده است.
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر