نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:53:47 PM 1401 / 11 / 18
 
خانواده بیمار جهت انجام ECT سرپایی باید پروند ه تشکیل دهند و حتماً برگه رضایت ECT راخوانده وامضاء نمایند.
خانواده بیمار حتی الامکان باید مضرات وخطرات کشیدن سیگار را قبل از درمان با ECT گوشزد نمایند تا از مشکلات احتمالی در مراحل تنفس مصنوعی حین عمل جلوگیری شود.
6 ساعت قبل، از مصرف مایعات و 8 ساعت قبل از آن غذاهای جامد را از رژیم غذایی بیمار حذف کنید.
حد اقل نیم ساعت قبل از شروع ECT در محل حضور داشته باشند. لذا بیماران عزیز حد اکثر تا ساعت 7:30 صبح به واحد مربوطه مراجعه نمایند.
دندانها و اندامهای مصنوعی، عینک و زینتها از قبیل گردنبند را از بیمار جدا و دور کنید.
به بیمار لباس راحت بپوشانید.
از بیمار بخواهید ادرار و مدفوع خود را تخلیه کند.
به بیمار یادآوری کنید این روش درمان کاملاً بی درد است.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر