وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

12:58:42 PM 1396 / 02 / 08
 
 • مسول واحد: رویا عبدلی قالهری
 •  نام پدر:جمشید
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت
 •  شروع بکار: 1387/10/1
 • شماره تماس:186-55549111
   
فعالیتهای واحد:
 • کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان
  • جمع آوری و تفکیک مواد زائد جامد
  • کنترل میکروبی بخش ها
  • کنترل حشرات و جوندگان
  • گندزدایی بخش ها و قسمتهای مختلف
  • نظارت بر بهداشت محیط آشپزخانه و آبدارخانه
  • بررسی وضعیت سلامتی آشپزخانه از طریق انجام آزمایشات دوره ای و صدور کارت تندرستی
  • تأیید و تدارک مواد ضد عفونی مجاز در بیمارستان
  بهداشت محیط بخش های روانپزشکی و دیالیز
  • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع
  • ارائه گزارشات کامل به معاونت بهداشتی

   
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر