نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:17:42 AM 1401 / 07 / 14
 
 • مسول واحد: رویا عبدلی قالهری
 •  نام پدر:جمشید
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت
 •  شروع بکار: 1387/10/1
 • شماره تماس:186-55549111
   
فعالیتهای واحد:
 • کنترل بهداشتی آب مصرفی بیمارستان
  • جمع آوری و تفکیک مواد زائد جامد
  • کنترل میکروبی بخش ها
  • کنترل حشرات و جوندگان
  • گندزدایی بخش ها و قسمتهای مختلف
  • نظارت بر بهداشت محیط آشپزخانه و آبدارخانه
  • بررسی وضعیت سلامتی آشپزخانه از طریق انجام آزمایشات دوره ای و صدور کارت تندرستی
  • تأیید و تدارک مواد ضد عفونی مجاز در بیمارستان
  بهداشت محیط بخش های روانپزشکی و دیالیز
  • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع
  • ارائه گزارشات کامل به معاونت بهداشتی

   
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر