نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:19:29 AM 1400 / 05 / 13
 

همودیالیز (دیالیز خونی)  دیالیز به معنی فرایند تصفیه است. دردیالیز خونی، فرایند تصفیه در ماشینی خارج از بدن انجام می گردد.   پزشک با روش جراحی یک دسترسی دائمی به جریان خون میسازد بنابراین خون می تواند از طریق ماشین دیالیز خارج شده و به بدن بازگردد. این مناطق دسترسی، فیستول یا گرافت نامیده می شود. در دیالیز خونی معمولا نیاز است که شما سه جلسه درمانی در هفته داشته باشید. هر جلسه، معمولا بین سه الی پنج ساعت بطول می انجامد. شما ممکن است برای به حداقل رساندن تجمع مواد زائد در بدنتان در فواصل روزهای بین جلسات درمانی نیاز به محدودیت رژیم غذائی و مایعات مصرفی داشته باشید.

 دیالیز خونی چگونه کار می کند؟ در دیالیز خونی فرایند دیالیز دردستگاهی به نام ماشین دیالیز رخ میدهد. ماشین دیالیز شامل واحدهای تصفیه ویژه ای است که صافی یا کلیه مصنوعی نامیده می شود.دیالیز خونی باگرفتن خون از بدن وپمپ کردن آن از طریق ماشین دیالیز به صافی انجام می گیرد.در دیالیزور ،مواد سمی وآب اضافی که برابر ادرارتولید شده توسط کلیه های سالم هستند،از خون به مایع دیالیز وارد می شود.خون پاک شده به بدن باز می گردد.دیالیز خونی معمولا 3بار در هفته ،هر جلسه به مدت 3الی 5ساعت انجام می گیرد.

    چه کسی می تواند با دیالیز خونی درمان شود ؟  اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیه می توانند با دیالیز خونی درمان شوند.با این وجود برای موفق بودن دیالیز خونی لازم است دسترسی خوبی به جریان خون بیمار داشت.بیماران همچنین باید قادر به تحمل تغییرات اساسی سطح سموم وفشارخون باشند.

  هدف از دیالیز :  دیالیزدر مواقع مختلف به عنوان درمانهای: ۱- قطعی ۲- حمایتی  ۳ - نگه دارنده

روشهای درمانی دیالیز:  1-  دیالیز صفاقی   2- همودیالیز

مکانیسم همودیالیز:  بطور ساده مکانیسم همودیالیز براین پایه استوار است که خون بیمار از داخل لوله های نیمه تراوا عبور کرده و مواد قابل دیالیز (سموم با وزن مولکولی کم) از خون وارد محلول دیالیز شده و گاهی بالعکس مواد ضروری از محلول دیالیز وارد خون می شود خون تصفیه شده بعد از تبادلات به بدن بیمار باز می گردد. در اینجا قوانین اسمز وانتشار و اولترافیلتراسیون حاکم است.

 دسترسی های عروق: برای انجام همودیالیز دسترسی به عروق با جریان خون فراوان ضروری است. در موارد اضطراری ونیاز به دسترسی موقت معمولا از طریق یک کاتتر در یک ورید بزرگ  مثل ژوگولار داخلی ، فمورال و یا ساب کلاوین انجام می شود.درحالیکه بیماران با نارسایی مزمن کلیه نیاز به دسترسی عروقی دایمی دارند.

 دسترسی عروقی موقت:  1-  کاتتر وریدی مرکزی ( شالدون)     2- شنت شریانی - وریدی

  دسترسی عروقی دائم:  1- فیستول شریانی وریدی   2-  کاتتر وریدی دائم    3- گرافت

 

نحوه واکسیناسیون بیماران دیالیزی در بخش دیالیز کاشان

آناتومی و فیزیولوژی کلیه

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     
  جشنواره پرتال

  انتخاب پرتال برتر