وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

1:00:10 PM 1396 / 02 / 08
 

 

آمار واحد مدارک پزشکی درسال 1395

ماه

کل بیمار ترخیص شده

کل بیماران پذیرش شده

پذیرش سرپایی دیالیز

پذیرش آزمایشگاه

فروردین

 

67

109

165

377

اردیبهشت

 

127

106

155

490

خرداد

 

96

119

164

528

تیر

121

124

164

552

مرداد

147

129

159

531

شهریور

115

131

156

521

مهر

 

131

116

154

514

ابان

 

127

135

160

551

اذر

 

107

124

166

547

دی

 

 

 

 

 

بهمن

 

 

 

 

 

اسفند

 

 

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر