به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
6:02:36 PM 1396 / 12 / 03
 
فعالیت های بخش باز توانی:
  •  خانواده درمانی
  • ویزیت در منزل
  • درمانگاه پیگیری
  • تفریح درمانی
  • کار درمانی
  • پیگیری تلفنی
  • حمایت یابی
  • آموزش بیماران
  • راهنمایی شغلی
  • مراقبت در منزل

اقدامات انجام شده در واحد باز توانی

کلاس آموزشی باحضور بیماران در مقوله های مختلف نظیر انگ زدایی-رابطه با اجتماع- راههای کاهش اضطراب-اختلال دو قطبی-مهارت حل مسئله و...

 باخانواده ی بیماران در مقوله های مختلف شناخت اختلال وسواس-اختلال دو قطبی-مهارت حل مسئله و...

لازم بذکر است روزهای چهارشنبه هر هفته کلاس آموزشی برای بیماران وروزهای شنبه کلاس آموزشی برای خانواده ها  برقرار می باشد.

 

خدمات بازتوانی در سال 1395

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

 

 

56

44

20

29

32

38

27

9

42

31

28

پیگیری تلفنی

 

1

1

1

-

-

2

-

-

2

7

-

بازدید از منزل

 

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تفریح درمانی

 

4

3

3

4

3

4

1

-

-

-

-

آموزش خانواده

 

4

3

3

4

3

4

3

-

4

4

2

آموزش بیماران

 

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

کاردرمانی

 

4

2

3

3

6

7

3

2

7

5

2

ویزیت سرپایی

 

2

1

3

3

-

-

2

2

4

2

-

حمایت یابی

 

4

3

3

4

3

4

-

-

-

-

-

آموزش مهارتها

 

0

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

حمایت شغلی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر