EN |
    ورود
   6:46:24 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 05 / 29
 

دومین جلسه از سری کلاسهای آموزش روانی خانواده ها با محوریت آشنایی با علل بیماری و فیزیولوژی - ارتباط با بیمار و  مراقبت از بیمار - دارو درمانی و عوارض آنها برگزار گردید.