EN |
    ورود
   6:39:41 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 05 / 29
 

سومین جلسه آموزش روانی خانواده با موضوع آموزش مهارتهای حل مسئله - علائم هشداردهنده در واحد بازتوانی برگزار گردید.