روز جهانی مددکاری مبارک

سومین سه شنبه ماه مارس(21 مارس)مصادف با یکم  فروردین 1396 روز جهانی مدد کاری


 

4:31:07 AM 1396 / 01 / 05
 

چطور می توانید محبوبیت خود را افزایش دهید؟ نه توصیه زیر می تواند به شمار در برداشتن گام اول برای برقراری روابط اجتماعی مثبت کمک کند :

1- راه کمک به دیگران را پیدا کنید.

2- به آنچه می گویید عمل کنید.

3- بردبار باشید و کم انتقاد کنید.

4- سعی نکنید بر دیگران حکم فرمایی کنید.

5- معلوماتتان را به رخ نکشید

6- مردم را مسخره نکنید.

7- با گوشه و کنایه و متلک صحبت نکنید.

8- صادق باشید و در گفته هایتان اغراق نکنید.

9- هرگز به گونه ای رفتار نکنید که گویی شما برتر و بالاتر از اطرافیان هستید.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر