نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:28:10 PM 1401 / 11 / 18
 

سیزده نکته برای سحرخیزی

1- محیط خوابتان را برای بیدار شدن مساعد کنید.

2- به اندازه کافی بخوابید.

3- کارهای روز بعدتان را در شب قبل مشخص کنید.

4- در رختخواب مطالعه نکنید.

5- بلافاصله قبل از خواب چیزی نخورید.

6- استرس را در خودتان از بین ببرید.

7- به خودتان جایزه بدهید

8- نرمش صبحگاهی یادتان نرود.

9- با پنجره باز بخوابید.

10-سعی کنید با طلوع خورشی بیدار شوید.

11- چند وقت یکبار،زنگ ساعت خود را تغییر دهید.

12- قرارهای مهم خود را در صبح بگذارید.

13- به دیگران راجع به سحرخیزی خود بگویید. 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر