به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
12:41:24 PM 1396 / 09 / 22
 
 • بروز رسانی در تاریخ 95/10/10
 • هزینه هتلینگ ( درجه  1)332000 ریال (6% تخت یا خدمات پرستاری 79920 ریال)
 • هزینه هتلینگ ( مزمن ) :790000 ریال (6% تخت یا خدمات پرستاری 47400 ریال )
 •    1شوک درمانی با دارو و تجهیزات : 1800000ریال بصورت آزاد       k هزینه پزشک
 •  2 هزینه بیهوشی شوک درمانی: 180000 ریال برای بیمه شده هاkهزینه پزشک
 • هزینه پزشک بیهوشی وهزینه پزشک   1100000ریال برای بیمه شده ها
 • ویزیت روز اول بستری: 508200 ریال
 • ویزیت روز دوم بستری: 415800ریال
 • ویزیت روز آخر بستری:277200 ریال
 • ویزیت متخصص روانپزشک:160000 ریال
 • ویزیت متخصص استا یار روانپزشکی : 277200ریال
 • ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی:1900000ریال
 • انجام مشاوره برای بیماران بستری ودستیاران سال 3 به بعد:508200ریال
 • مشاوره برای پزشک مدعو:646800ریال
 • واحد درمانگاه: مشاوره توسط روانشناس و گفتار درمان:110900ریال
 • نوار مغز:924000 ریال    نوار قلب:92400 ریال
 • آمبولانس 275000 ریال   سهم بیمار 27500 ریال

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر