نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:24:02 PM 1401 / 11 / 18
 

برنامه مورنینگ و کلاس های آموزشی درشهریور 98

تاریخ

روز

عنوان کلاس

برگزار کننده

2/6/98

شنبه

MORNING

دکتر منایی

3/6/98

یکشنبه

Caseو مصاحبه

گروه روانپزشکی

6/6/98

چهارشنبه

MORNING

دکتر قریشی

9/6/98

شنبه

MORNING

دکتر احمدوند

10/6/98

یکشنبه

Caseو مصاحبه

گروه روانپزشکی

13/6/98

چهارشنبه

MORNING

دکتر نوریان

16/6/98

شنبه

MORNING

دکتر نوریان

17/6/98

یکشنبه

Caseو مصاحبه

گروه روانپزشکی

20/6/98

چهارشنبه

MORNING

دکتر منایی

23/6/98

شنبه

MORNING

دکتر قریشی

24/6/98

یکشنبه

Caseو مصاحبه

گروه روانپزشکی

27/6/98

چهارشنبه

MORNING

دکتر احمدوند

30/6/98

شنبه

MORNING

دکتر نوریان

31/6/98

یکشنبه

Caseو مصاحبه

گروه روانپزشکی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر