نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:36:25 PM 1398 / 05 / 29
 

 

تقویم آموزشی زمستان 97 (شامل معرفی Case، مصاحبه با بیمار، ژورنال و کنفرانس‌های ادواری)

 

تاریخ

ارائه کننده case

ارائه کننده مصاحبه 

کنفرانس تخصصی دستیاری/ژورنال/کنفرانس ادواری

یکشنبه 2/10/97

-

خانم دکتر مقدسی

ژورنال- خانم دکتر کریمی‌پور

یکشنبه 9/10/97

آقای دکتر آسایش

خانم دکتر براتی

ژورنال- خانم دکتر ستاری

یکشنبه 16/10/97

-

آقای دکتر وجگانی

کنفرانس ادواری-خانم دکتر قریشی

(سندرم خستگی مزمن)

یکشنبه 23/10/97

آقای دکتر زارع

آقای دکتر اعرابی

ژورنال- آقای دکتر خورشیدی

یکشنبه 30/10/97

-

آقای دکتر لطیفی

ژورنال-  آقای دکتر عطایی

یکشنبه 7/11/97

خانم دکتر پنجه پور

خانم دکتر مقدسی

کنفرانس ادواری-خانم دکتر قریشی

(جنبه‌های روانشناختی جراحی‌های زیبایی)

یکشنبه 14/11/97

-

آقای دکتر حسینی

ژورنال-  خانم دکتر کریمی‌پور

یکشنبه 21/11/97

آقای دکتر ره افروز

آقای دکتر وجگانی

ژورنال-  خانم دکتر ستاری

یکشنبه 28/11/97

-

خانم دکتر براتی

ژورنال-  آقای دکتر خورشیدی

یکشنبه 5/12/97

آقای دکتر حیدریان

آقای دکتر لطیفی

ژورنال-  آقای دکتر عطایی

یکشنبه 12/12/97

-

آقای دکتر اعرابی

ژورنال-  خانم دکتر کریمی‌پور

یکشنبه 19/12/97

آقای دکتر آسایش

آقای دکتر حسینی

ژورنال- خانم دکتر ستاری

یکشنبه 26/12/97

-

خانم دکتر مقدسی

ژورنال-  آقای دکتر خورشیدی

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر