وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

12:59:04 PM 1396 / 02 / 08
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر