نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:04:48 AM 1401 / 07 / 14
 

معرفی واحد:

واحد بهبود کیفیت بیمارستان با ابلاغ برنامه اعتبار بخشی بیمارستان از سوی وزارت متبوع در سال 91 ، شروع به کار نمود. این واحد علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد. هم چنین با توجه به اینکه در برنامه اعتبار بخشی واحدهایی به نام حقوق گیرندگان خدمت و مدیریت و رهبری به بخش های موجود در بیمارستان اضافه گردیده بود . لذا این واحد علاوه بر وظایف فوق پیگیری و هماهنگی مرتبط با واحدهای فوق الذکر را نیز بر عهده دارد. 

از آنجا که اعتبار بخشی بیمارستان ها جایگزین سیستم ارزشیابی سابق در سیستم های درمانی می باشد لذا رضایت از عملکرد این واحد از دیدگاه بازرسان وزارت متبوع منجر به کسب درجه یک ارزشیابی در سال 91 گردید که از جهت مالی برای بیمارستان بسیار ارزشمند می باشد .

امید است که این واحد با همکاری کلیه واحد های بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندها و بالاترین سطح رضایتمندی بیماران در سال های آتی شاهد کسب درجه یک عالی از وزارت متبوع باشد.

 

اعضاء تیم اعتبار بخشی دانشگاه در سال 1395
 

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه اعتبار بخشی
1 خانم حمزه بیدگلی مسئول تیم اعتبار بخشی
2 آقای آمرزش تصویر برداری
3 آقای فلاح زاده تدارکات
4 آقای آرین فرد  مدیریت منابع انسانی و کمیته ها
5 خانم حمزه بیدگلی رعایت حقوق گیرنده ی خدمت، مراقبت و درمان
6 خانم حمزه بیدگلی مدیریت خدمات پرستاری
7 آقای مهندس دستان مهندسی پزشکی، فناوری اطلاعات
8 آقای دلخواه  آزمایشگاه و انتقال خون
9 آقای مهندس رضایی مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی
10 آقای مهندس شفیعی مطهر مدیریت تامین و تسهیلات اقامتی
11 خانم عربشاهی  تغذیه
12 آقای مهندس سلمانی پیشگیری و بهداشت، بهداشت محیط
13 آقای پراور اورژانس
14 آقای دکتر نساج مدیریت دارویی و تجهیزات
15 آقای راحتی بهبود کیفیت، مدیریت و رهبری
16 آقای هنرمند امور مالی 
17 آقای رضایی مدیریت اطلاعات سلامت
18 خانم همتی مراقبت و درمان
19 خانم مدنی نماینده سازمان بیمه تامین اجتماعی
20 آقای مقدسیان نماینده سازمان بیمه سلامت ایران

 

اسامی رابطین اعتباربخشی بیمارستانها

نام مرکز نام و نام خانوادگی
بیمارستان شهید بهشتی سمانه ذاکری
بیمارستان کارگرنژاد نرگس اسدی
بیمارستان متینی زهرا بنی آدمیان
بیمارستان نقوی فاطمه رجایی
بیمارستان سیدالشهداء سارا نادری صفا
بیمارستان شهید رجایی زهرا سادات میری
بیمارستان شبیه خوانی محبوبه غفور
بیمارستان میلاد بنفشه فرش باف
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر