نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:04:23 PM 1402 / 01 / 11
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی

این واحد بمنظور توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش دانش با استفاده از توانایی های بالقوه بیمارستانها و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران با مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بهمن ماه سال 95 راه اندازی شده است .این واحد با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان جهت انجام پژوهش و فراهم نمودن تسهیلات برای انجام این کار پایه گذاری شده است.

اطلاعات بیمارستان کارگرنژاد ومتینی

نام نام خانوادگی رئیس بیمارستان کارگرنژاد

آخرین مدرک تحصیلی و رتبه علمی 

 

نام نام خانوادگی رئیس بیمارستان متینی

آخرین مدرک تحصیلی و رتبه علمی 

دکتر  مرضیه براتی

متخصص اعصاب و روان  و دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان .

 

 دکتر امیرحسین احسنی

مختصص گوش و حلق و بینی-استادیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عناوین رشته های تخصصی بیمارستان

اعصاب و روان  ،چشم پزشکی ، گوش وحلق وبینی

 

عناوین رشته های فوق تخصصی

روانپزشکی کودک ونوجوان ، سایکوسوماتیک  . رینولوژی، فلوشیپ ویتره و رتین، فلوشیپ استرابیسم و اکولوپلاستیک.

 

عناوین رشته های دستیاری

دستیاری روانپزشکی

عناوین مراکز تحقیقاتی بیمارستان

ندارد

تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در بیمارستان 

فوق تخصص/ فلوشیب بالینی:10 نفر

تخصص بالینی:15نفر

 PhD:5نفر

سایر مقاطع :0

 

نام ونام خانوادگی رئیس واحد

آخرین مدرک تحصیلی و درجه علمی

 

دکتر زهرا سپهرمنش

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ، استاد  و  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نام ونام خانوادگی کارشناس مسئول واحد

رضوان ساعی

 

شماره تلفن واحد :

03155589212-127 داخلی

 

آدرس پست الکترونیک واحد :

 

crdu.kaums@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار فیزیکی واحد

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر