نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:46:47 AM 1400 / 05 / 13
 

 

واحد توسعه  تحقیقات بالینی  بیمارستان متینی و کارگر نژاد تحت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد

اعضای واحد

   دکتر افشین احمدوند :  معاون پژوهشی بیمارستان و  سرپرست  واحد

کارشناسان واحد

   دکتر حبیب الله رحیمی:   دکتری اپیدمیولوژی  و کارشناس  آماری واحد

سمانه سادات سادات:    کارشناس ارشد تغذیه و کارشناس ویرایش مقالات لاتین 

 سیمین سادات اجتهد :   کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس ویرایش مقالات لاتین 

رضوان ساعی:     کارشناسی روانشناسی بالینی و کارشناس مسئول واحد

اعضای شورای پژوهشی و مشخصات آنها

نام ونام خانوادگی

تخصص

سمت

دکتر فاطمه سادات قریشی

اعصاب و روان

رییس بیمارستان کارگرنژاد   عضو شورا

دکترداوود آقادوست

چشم پزشکی، فلوشیپ ویتره و رتین

رییس بیمارستان متینی  عضو شورا

دکتر افشین احمدوند

اعصاب و روان

معاون پزوهشی

 عضو شورا

دکتر فاطمه عصاریان

فوق تخصص روانپزشکی کودک

معاون آموزشی

  عضو شورا

دکتر زهرا سپهرمنش

فوق تخصص روانپزشکی کودک

 عضوشورا

دکتر زهرا زنجانی

دکترای روانشناسی بالینی

عضوشورا

دکتر مهدی شاعری

چشم پزشکی

عضوشورا

دکتر علی کریمیان

گوش و حلق وبینی فلوشیپ رینولوژی

عضوشورا

دکتر امیرحسین احسنی

گوش و حلق وبینی

عضوشورا

دکتر حبیب الله رحیمی

دکترای اپیدمیولوژی

عضوشورا

مجتبی کتابی

کارشناس ارشد روانشناسی

عضوشورا

رضوان ساعی

کارشناس روانشناسی

دبیر شورا

 

     

                        

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر