نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:58:21 PM 1399 / 05 / 16
 

اعضای واحد

واحد توسعه  تحقیقات بالینی  بیمارستان متینی و کارگر نژاد تحت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد .

سرپرست واحد

دکتر افشین احمدوند               رتبه علمی: دانشیار            آخرین مدرک تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

آدرس پست الکترونیک : afshin.ahmadvand@gmail.com

کارشناسان واحد

خانم رضوان ساعی                     کارشناس روانشناسی بالینی

دکتر حبیب الله رحیمی                  دکترای اپیدمولوژی

سمانه سادات سادات                   کارشناس ویرایش مقالات لاتین

شورای پژوهشی واحد

دکتر افشین احمدوند                              دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر گودرز عکاشه                               دکتر فاطمه عصاریان                                   

دکتر علی سعادتی                                 دکتر زهراسپهرمنش

دکتر مهدی شاعری                              دکتر اعظم مصداقی نیا

دکتر علی کریمیان                               دکتر مراد رسولی آزاد

دکتر زهرا زنجانی                               مجتبی کتابی  

 طیبه موحدی نژاد               

     

                          

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر