عید سعید فطربرهمه مسلمانان جهان مبارک
 
11:48:59 PM 1396 / 04 / 06
 

اعضای واحد

واحد توسعه  تحقیقات بالینی  بیمارستان متینی و کارگر نژاد تحت سرپرستی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد .

سرپرست واحد

دکتر افشین احمدوند               رتبه علمی: دانشیار            آخرین مدرک تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

آدرس پست الکترونیک : afshin.ahmadvand@gmail.com

کارشناسان واحد

خانم رضوان ساعی           کارشناس روانشناسی بالینی

شورای پژوهشی واحد

دکتر افشین احمدوند                              دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر گودرز عکاشه                               دکتر فاطمه عصاریان                                   

دکتر علی سعادتی                                 دکتر زهراسپهرمنش

دکتر مهدی شاعری                             دکتر اعظم مصداقی نیا

دکتر علی کریمیان                              دکتر مراد رسولی آزاد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر