نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:13:15 PM 1399 / 05 / 16
 

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی تقریبا تمام ایام هفته در زمینه ارائه مشاوره به دستیاران ودانشجویان پزشکی فعال می باشد .

 

اسامی مشاوران واحد به شرح ذیل می باشد .

نوع مشاوره

نام ونام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

ساعت و روز حضور در واحد

آمار و تحلیل داده ها

حمیدرضا گیلاسی

دکترای اپیدمیولوژی

پنج شنبه

ساعت10-8

اپیدمیولوژی و متدلوژی

حبیب الله رحیمی

دکترای اپیدمیولوژی

شنبه

ساعت10-12

مقاله نویسی

حمیدرضا گیلاسی

دکترای اپیدمیولوژی

پنج شنبه

ساعت10-8

جستجوی منابع الکترونیکی

رضوان ساعی

کارشناس روانشناسی بالینی

شنبه تا چهار شنبه

ساعت  8 تا 13

ساب میت مقالات و پیگیری چاپ

رضوان ساعی

کارشناس روانشناسی بالینی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

ویرایش مقالات به زبان لاتین

سمانه سادات سادات

 کارشناسی ارشد

سه شنبه

ساعت 8-12

راهنمای پژوهش

افشین احمدوند

متخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

راهنمای پژوهش

فاطمه سادات قریشی

متخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

راهنمای پژوهش

فاطمه عصاریان

فوق تخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

راهنمای پژوهش

زهراسپهرمنش

فوق تخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

راهنمای پژوهش

گودرز عکاشه

متخصص اعصاب و روان

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

راهنمای پژوهش

رضوان ساعی

کارشناس روانشناسی بالینی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

راهنمای پژوهش محمد علی سعادتی متخصص بیهوشی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

راهنمای پژوهش مهدی شاعری فوق تخصص اکولوپلاستی واسترابیسم

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

راهنمای پژوهش علی کریمیان متخصص گوش وحلق وبینی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

راهنمای پژوهش زهرا زنجانی دکتری روانشناسی بالینی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر