به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

1:16:33 PM 1397 / 05 / 29
 

دستاوردهای واحد در سال 1395


مقالات چاپ شده:

هیجانات درک شده بیماران مبتلا به اختالال وسواس-اجباری

پایان نامه ها:

اثر جم فیبروزیل در درمان وابستگی به اعتیاد

دستاوردهای واحد در سال1396


مقالات چاپ شد

 تاثیر آموزش روانی مبتنی بر پذیرش وتعهد در تنظیم هیجان ابراز شده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

3- Sleep quality and related factors among the nurses of hospital of Kashan university of medical scienc

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مصوب

1-      شیوع اختلالات جنسی در مردان در 6 ماهه اول  پس از انفارکتوس قلبی در بیمارستان قلب افشار شهر یزد

 

2-       بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با سرطان سینه در زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله یثربی کاشان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر