نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:47:27 PM 1398 / 05 / 29
 

کارگاههای برگزار شده

 کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی                         مورخ 4/7/96

مدرس : آقای مجتبی کتابی   وسرکار خانم  دکتر سمیه نادی

کارگاه مبانی مقدماتی آمار 1                                   مورخ 26/10/96        

مدرس : دکتر حبیب الله رحیمی

کارگاه مبانی مقدماتی آمار 2                                   مورخ 10/11/96

 مدرس دکتر حبیب الله رحیمی 

کارگاه تحقیقات کیفی                                            مورخ 8/2/97

 مدرس سرکار خانم دکتر نگین مسعودی علوی و دکتر محسن ادیب

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر