نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:12:52 PM 1401 / 12 / 29
 

باسمه تعالی

 

ابلاغیه نحوه دسترسی بیمار/ولی قانونی او به پزشک معالج

با عنایت به سنجه های واحد رعایت حقوق گیرندگان خدمت/ استاندارد ح-1-4 /سنجه شماره 1 ؛ نحوه دسترسی بیمار/ولی قانونی او به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه درمانی به شرح ذیل ابلاغ می گردد. شایسته است سرپرستاران و سوپروایزران به حسن اجرای آن نظارت کافی داشته باشند.

1.      تیم درمان در زمان حضور بیمار خود را معرفی می نماید.

2.      در صورت نیاز بیمار به ملاقات با پزشک معالج خود ،  امکان این ملاقات همه روزه در شیفت صبح در زمان ویزیت روزانه یا در ساعت حضور ایشان در درمانگاه تخصصی برای بیمار/ولی قانونی بیمار فراهم می شود.

3.      جهت تسریع امر درمان ، پزشک معالج بیمار شماره تلفن خود را  در اختیار پرستار و منشی بخش قرار می دهد.

4.      در کلیه شیفت ها در صورت اضطراری بودن وضعیت بیمار  و عدم حضور پزشک مربوطه ، پرستار مسئول بیمار با دستیار پزشک تماس گرفته و وی در صورت لزوم ، وضعیت بیمار را برای پزشک معالج شرح می دهد و دستورات وی را تجویز می نماید. یا در موارد خیلی اورژانس و حیاتی ، پس از تماس رزیدنت با پزشک معالج سریعاً بر بالین بیمار حاضر می شود.

5.      در صورت مرخصی متخصص مربوطه، پزشک جایگزین با هماهنگی پرستار مسئول بیمار جهت معاینه و ویزیت بیمار حضور می یابد.

6.      پزشک معالج در خصوص نحوه دسترسی بیمار به ایشان بعد از ترخیص (مطب/ درمانگاه) اطلاع رسانی می نماید.

به پیوست ، جدول برنامه زمانی پزشکان و شماره تلفن و آدرس مطب آنها ضمیمه می باشد

برنامه زمانی پزشکان

واحد رعایت حقوق گیرندگان خدمت

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر