نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:09:14 AM 1402 / 01 / 03
 

 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دبیر علمی : دکتر افشین احمدوند . تخصص: روانپزشکی / هیئت علمی / استادیار

نوع برنامه : : کنفرانس های علمی ادواری جامعه و سلامت روان

)community and Mental Health)

نحوه اجرا : به صورت عام

محل برگزاری : سالن اجتماعات بیمارستان کارگرنژاد

 

تاریخ

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام سخنران

تخصص سخنران

19/1/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

اهمیت مدد کاری در روانپزشکی

دکتر افشین احمدوند

روانپزشک

30/12-12

پرسش و پاسخ

 

 

2/2/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

مشکلات مرتبط با هوش مرزی ( مشکلات تحصیلی و آموزشی)

سرکار خانم دکتر سپهرمنش

فوق تخصص روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

23/2/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

روانشناسی زبان

دکتر عبداله امیدی

دکترای روانشناسی بالینی

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

3/4/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

آسیب شناسی خانواده ( تعهد)

دکتر فاطمه سادات قریشی

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

24/4/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

شبکه های اجتماعی و تاثیرات روانشناختی آن

دکتر زنجانی

دکترای روانشناسی بالینی

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

14/5/96

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

محل زندگی ورابطه آن با اختلالات روان

دکتر جوکار

 

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

4/6/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

therapeutic  camp   کمپ های درمانی

دکتر افشین احمدوند

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

تاریخ

ساعت

عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و...

نام سخنران

تخصص سخنران

8/7/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

ریتالین و  دانش آموزان و دانشجویان

دکتر فاطمه عصاریان

فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان

30/12-12

پرسش و پاسخ

 

 

29/7/96

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

سوگ در کودکان

دکتر جوکار

دکترای روانشناسی بالینی

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

20/8/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

روانپزشکی و مراقبت های پایانی عمر

دکتر فاطمه مهرزاد

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

25/9/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

تن، روان ، فرهنگ

دکتر عبداله امیدی

دکترای روانشناسی

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

16/10/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

سندروم خستگی مزمن یا ؟

دکتر مریم مطمئن

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

7/11/97

30/10-25/10

تلاوت قرآن مجید

12-30/10

جنبه های روانشناختی جراحی های زیبایی

دکتر فاطمه سادات قریشی

روانپزشک

30/12- 12

پرسش و پاسخ

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر