نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:48:07 AM 1402 / 01 / 03
 

برنامه کلاسی دانشجویان 98/5/16 لغایت 98/6/15

ایام هفته

تاریخ

عنوان مبحث

ساعت

مدرس

چهارشنبه

16/5/98

توجیه ،معارفه و آموزش مدارک نوشتاری (شرح حال، سیر بیماری، خلاصه پرونده، پرونده های درمانگاهی)

10-8

12-10

دکتر صادقی

پنج شنبه

17/5/98

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

شنبه

19/5/98

Morning

اختلالات اضطرابی 

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر قریشی

  یکشنبه

20/5/98

دلیریوم دمانس سازگاری

علامت شناسی

10-8

12-10

دکتر صادقی

دوشنبه

21/5/98

 

 

 

سه شنبه

22/5/98

داروها 1

 

10-8

12-10

دکتر منایی

چهارشنبه

23/5/98

Morning

اسکیزوفرنیا

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر سپهرمنش

پنج شنبه

24/5/98

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

شنبه

26/5/98

Morning

اختلالات شبه جسمی و ساختگی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر منایی

  یکشنبه

27/5/98

Case report    - ژورنال

اورژانس های روانپزشکی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر سپهرمنش

دوشنبه

28/5/98

داروها 2

10-8

12-10

دکتر منایی

سه شنبه

29/5/98

 

 

 

چهارشنبه

30/5/98

Morning

تمارض/ اختلالات تجزیه ای/ کنترل تکانه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر صادقی

پنج شنبه

31/5/98

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

 

شنبه

2/6/98

Morning

اختلالات خلقی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر عصاریان

  یکشنبه

3/6/98

Case report    - ژورنال

رواندرمانی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر جوکار

دوشنبه

4/6/98

سایر سایکوزها

اختلالات خواب

10-8

12-10

دکتر نوریان

سه شنبه

5/6/98

اختلالات شخصیت

مواد

10-8

12-10

دکتر جوکار

دکتر نوریان

چهارشنبه

6/6/98

Morning

پزشکی قانونی/ اصول اخلاق پزشکی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر احمدوند

پنج شنبه

7/6/98

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

 

شنبه

9/6/98

Morning

اختلالات اطفال

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دکتر عصاریان

  یکشنبه

10/6/98

Case report    - ژورنال

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

دوشنبه

11/6/98

بازتوانی/ اختلالات جنسی

10-8

12-10

دکتر احمدوند

سه شنبه

12/6/98

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

چهارشنبه

13/6/98

Morning

کار عملی و درمانگاه

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

پنج شنبه

14/6/98

ویزیت بخش   Grand Round

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

شنبه

16/6/98

امتحان تئوری و عملی

10-8

12-10

گروه روانپزشکی

 

تعداد اعضا هیئت علمی هیئت علمی:  6                                                                                                                                                                                                   تعداد فراگیران: 20

              دکتر فاطمه عصاریان                                                                                                                                                                                                                دکتر افشین احمدوند

              معاونت آموزشی بیمارستان                                                                                                                                                                                                      مدیر گروه روانپزشکی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر