نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:08:15 AM 1400 / 05 / 13
 

معرفی کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی کارگرنژاد

شناسه استاندارد بین المللی  کتابخانه (شابکا) بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد: IR-200620012

   

تاریخچه

اهداف

بخش ها و خدمات کتابخانه

قوانین کتابخانه

ساعت کار کتابخانه

 

تاریخچه

واحدکتابخانه همزمان با  بیمارستان اعصاب و روان در سال 1370 و در محل بیمارستانی که قبلا بخشهای داخلی بوده و هیچگونه همخوانی با استانداردهای روانپزشکی نداشته بنام بیمارستان اخوان تاسیس گردید. لازم به ذکر است که از همان بدو امر عدم استحکام بیمارستان به دلیل قدمت سازه مزید بر علت شده تا دانشگاه علوم پزشکی کاشان که دارای یک بیمارستان غیر استاندارد و فرسوده روانپزشکی بود به فکر ساخت یک مرکز استاندارد جدید بیفتد. در آبانماه ماه سال 1391 انتقال بیمارستان به مرکز جدید صورت گرفت و بیمارستان روانپزشکی حاج جواد کارگر نژاد با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش وقت افتتاح گردید. در حال حاضر کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی کارگرنژاد در مساحتی بالغ بر 85 متر مربع در طبقه اول ساختمان بیمارستان به رده های مختلف فراگیران پزشکی و روانپزشکی و همچنین دانشجویان رشته های روانشناسی بالینی، پرستاری، روان پرستاری و ... و کارمندان دانشگاه خدمات ارائه می دهد.

اهداف

اهداف این کتابخانه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به کلیه پزشکان، دستیاران، پیراپزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان می باشد.

بخش ها و خدمات کتابخانه

 

بخش مخزن و امانت کتاب—

 در حال حاضر در این بخش 2274 نسخه کتاب (1943 نسخه فارسی و 331 نسخه لاتین) نگهداری می شود. مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز می باشد.بدین معنی که مراجعه کنندگان می توانند وارد مخزن شوند و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای آگاهی از محل دقیق کتاب و یافتن سریع تر آن مراجعه کنندگان می توانند از  لینک جستجوی کتب در سایت بیمارستان کمک بگیرند. همچنین مراجعه کنندگان می توانند با استفاده از جستجوی کامپیوتری بدانند که آیا کتاب مورد نظر آنان جزءمنابع خریداری شده برای کتابخانه هست یا خیر؟

 

سالن مطالعه—

هم اکنون کتابخانه دارای سالن مطالعه می باشد .

بخش سایت کامپیوتر—

در حال حاضر در این بخش سیستم های کامپیوتر جهت استفاده فراگیران از خدمات الکترونیکی، منابع الکتروتیکی و پایگاه های اطلاعاتی وجود دارد.

 قوانین امانت کتاب

- هر دانشجو می تواند تعداد مجاز5 کتاب را به امانت ببرد و موظف است در زمان مقرر نسبت به برگشت یا تمدید آن اقدام نماید
- هر کتاب مرجع یک روز و هرکتاب غیر مرجع ده روز امانت داده می شود
- کتب امانت گرفته شده در صورت موجود بودن نسخ دیگر قابل تمدید هستند
- در صورت تاخیر کتب مرجع به ازای هر روز تاخیر چهار روز کارت عضویت دانشجو بایگانی می شود
- در صورت تاخیر کتب غیر مرجع به ازای هر روز تاخیر دو روز کارت عضویت دانشجو بایگانی می شود
- در صورت تاخیر در ایام امتحانات زمان بایگانی دو برابر خواهد شد
- برای تسویه حساب در صورت تاخیرکتب به ازای هر روز 100 تومان جریمه نقدی  دریافت می شود

 ساعت کار کتابخانه

7:45 الی 13:45

کاشان کیلومتر 5 جاده رواند - بلوار قطب راوندی - بیمارستان کارگرنژاد

آدرس بیمارستان

بیمارستان کارگرنژاد – طبقه اول – واحد کتابخانه

آدرس کتابخانه

55549111-14 – داخلی کتابخانه (163)

تلفن

55540036

دورنگار

http//:kargarnejad.kaums.ac.ir

پست الکترونیک

8715973446

صندوق پستی

 

 

اخبار روزآمد

کارگاه آشنایی و آموزش استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

ISI, Trip, Medscape, Clinical Key

مورخ 26/10/1396

تازه های کتاب

-خریداری کتاب های روانپزشکی، روانشناسی، پرستاری،  روانپرستاری، مددکاری و بهداشت از نمایشگاه کتاب 1397

-خریداری چاپ جدید کتاب درسنامه روانپزشکی و علوم رفتاری تالیف استادان روانپزشکی و ویراستاری دکتر قلعه بندی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر