نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:45:19 PM 1401 / 11 / 18
 

معرفی کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی کارگرنژاد

شناسه استاندارد بین المللی  کتابخانه (شابکا) بیمارستان روانپزشکی کارگرنژاد: IR-200620012

                  

http://research.ac.ir         http://rsf.research.ac.ir                 

تاریخچه

اهداف

بخش ها و خدمات کتابخانه

قوانین کتابخانه

ساعت کار کتابخانه

 

تاریخچه

واحدکتابخانه همزمان با  بیمارستان اعصاب و روان در سال 1370 و در محل بیمارستانی که قبلا بخشهای داخلی بوده و هیچگونه همخوانی با استانداردهای روانپزشکی نداشته بنام بیمارستان اخوان تاسیس گردید. لازم به ذکر است که از همان بدو امر عدم استحکام بیمارستان به دلیل قدمت سازه مزید بر علت شده تا دانشگاه علوم پزشکی کاشان که دارای یک بیمارستان غیر استاندارد و فرسوده روانپزشکی بود به فکر ساخت یک مرکز استاندارد جدید بیفتد. در آبانماه ماه سال 1391 انتقال بیمارستان به مرکز جدید صورت گرفت و بیمارستان روانپزشکی حاج جواد کارگر نژاد با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش وقت افتتاح گردید. در حال حاضر کتابخانه بیمارستان آموزشی درمانی کارگرنژاد در مساحتی بالغ بر 85 متر مربع در طبقه اول ساختمان بیمارستان به رده های مختلف فراگیران پزشکی و روانپزشکی و همچنین دانشجویان رشته های روانشناسی بالینی، پرستاری، روان پرستاری و ... و کارمندان دانشگاه خدمات ارائه می دهد.

اهداف

اهداف این کتابخانه ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به کلیه پزشکان، دستیاران، پیراپزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان می باشد.

بخش ها و خدمات کتابخانه

 

بخش مخزن و امانت کتاب—

 در حال حاضر در این بخش 2274 نسخه کتاب (1943 نسخه فارسی و 331 نسخه لاتین) نگهداری می شود. مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز می باشد.بدین معنی که مراجعه کنندگان می توانند وارد مخزن شوند و کتاب مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای آگاهی از محل دقیق کتاب و یافتن سریع تر آن مراجعه کنندگان می توانند از  لینک جستجوی کتب در سایت بیمارستان کمک بگیرند. همچنین مراجعه کنندگان می توانند با استفاده از جستجوی کامپیوتری بدانند که آیا کتاب مورد نظر آنان جزءمنابع خریداری شده برای کتابخانه هست یا خیر؟

 

سالن مطالعه