نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:53:55 PM 1401 / 04 / 11
 
اخبار دانشگاه

تکریم معارفه رئیس بیمارستان

در مراسمی از زحمات ده ساله دکتر فاطمه سادات قریشی تقدیر شد. دکتر قریشی در سال 1391 مسئولیت ریاست بیمارستان را به عهده گرفتند. این آئین با حضور رئیس و تعدادی از معاونین دانشگاه، حاج جواد کارگرنژاد و تعدادی از خیرین سلامت برگزار شد.

دکتر مروجی طی سخنانی ضمن تشکر از زحمات دکتر قریشی که فردی مسئولیت پذیر و دلسوز هستند به اقدام خاص و شایسته تقدیر حاج جواد کارگرنژاد که سلامت روان همشهریان را مورد توجه قرار داده اند اشاره نمود. همچنین در این مراسم حاج جواد کارگرنژاد ضمن تشکر از زحمات مسئولین و پرسنل بیمارستان که به صورت شبانه روزی مشغول خدمت رسانی هستند، قول تکمیل پروژه آمفی تئاتر بیمارستان را دادند.

در ادامه حکم سرپرستی بیمارستان قرائت و توسط رئیس دانشگاه تقدیم خانم دکتر مرضیه براتی کاریزنو گردید.

در پایان هدایایی که توسط واحد ها و پرسنل تهیه شده بود تقدیم دکتر قریشی شد.