به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:55:52 PM 1397 / 07 / 25
 
RSS اخبار دانشگاه
صفحه 8 از 18   تعداد اخبار اين گروه خبري: 180
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  

بزرگداشت روز جهانی رژیم درمانگر
ریاست،مدیریت وتعدادی از مسئولین واحدهای بیمارستان -روز جهانی رژیم درمانگر را به کارشناس تغذیه بیمارستان تبریک گفتند.

1394 / 12 / 19 -12:11


جلسه ی اعضا بازتوانی با مدیران سازمان های مردم نهاد
تعدادی از مدیران سازمان های مردم نهاد در جلسه ای با حضور مسئول واحد بازتوانی ومدیریت بیمارستان واعضا گروه باز توانی در کلاس آموزشی بیمارستان شرکت نمودند

1394 / 12 / 18 -12:16


کلاس آموزشی مخصوص پرسنل پرستاری و علوم آزمایشگاهی
کلاس نظام مراقبت خون

1394 / 09 / 22 -9:39


کلاس آموزشی مخصوص پرسنل پرستاران
برگزاری کلاس CPR

1394 / 09 / 18 -10:12


کنفرانس ادواری پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
دومین کنفرانس ادواری پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در سال 94

1394 / 08 / 26 -8:5


دریافت لوح تقدیر بیمارستان کارگر نژاد
لوح تقدیر ارتقا کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستان کارگر نژاد

1394 / 08 / 24 -13:10


کنفرانس ادواری پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد
اولین کنفرانس ادواری پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در سال 94

1394 / 08 / 05 -12:39


دریافت لوح تقدیر بیمارستان کارگر نژاد
بیمارستان های نقوی و کارگرنژاد موفق به دریافت لوح تقدیر شدند

1394 / 07 / 28 -13:4


کلاس آموزشی
اولین جلسه اورژانس های پیشرفته

1394 / 07 / 25 -9:50


جشنواره مسابقات ورزشی بیماران اعصاب وروان
شرکت بیماران اعصاب وروان کاشان در مسابقات ورزشی

1394 / 07 / 21 -9:52

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر