نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:08:57 PM 1398 / 05 / 29
 

بسمه تعالی

 

کتابخانه (واحد توسعه  تحقیقات بالینی) بیمارستان کارگر نژاد بر گزار می کند .

 

 کار گاه :

آشنایی و آموزش استفاده از پایگاههای اطلاعاتی ISI, Trip, Medscape, Clinical Key ,

( ویژه اعضای  محترم هیئت علمی ، دستیاران و دانشجویان )

 

مدرسین: خانم دکتر سمیه نادی و آقای مجتبی کتابی

زمان :سه شنبه  4 مهر 96   ساعت :    8 تا 12           

مکان :بیمارستان کار گر نژاد –طبقه اول –کلاس درس.

محتوای کارگاه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر