نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:59:03 PM 1401 / 11 / 18
 

 بیمارستان اعصاب وروان در سال 1370 و در محل بیمارستانی که قبلا بخشهای داخلی بوده و هیچگونه همخوانی با استانداردهای روانپزشکی نداشته بنام بیمارستان اخوان تاسیس گردید که در ابتدا شامل بخش روانپزشکی مردان با 19 تخت و بخش روانپزشکی زنان با20 تخت بود که بعد از چند سال یک بخش کوچک 8 تختی تحت عنوان اورژانس مردان به آن افزوده شد.
لازم به ذکر است که از همان بدو امر عدم استحکام بیمارستان به دلیل قدمت سازه مزید بر علت شده تا دانشگاه علوم پزشکی کاشان که دارای یک بیمارستان غیر استاندارد و فرسوده روانپزشکی بود به فکر ساخت یک مرکز استاندارد جدید بیفتد.
بدین ترتیب دانشگاه با ترغیب خیر بزرگوار آقای حاج جواد کارگرنژاد پروژه ساخت بیمارستان یکصد و یک تختخوابی اعصاب وروان را در سال 1384 کلید زد.این بیمارستان به دلیل لزوم نزدیک بودن به بیمارستان جنرال در مجاورت مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی احداث گردید که این مجاورت دارای دلایل علمی دیگر از جمله بحث انگ زدایی نیز بود.
در آبانماه ماه سال 1391 انتقال بیمارستان به مرکز جدید صورت گرفت و بیمارستان روانپزشکی حاج جواد کارگر نژاد با حضور وزیر بهداشت،درمان و آموزش وقت افتتاح گردید .
این بیمارستان در زمینی به مساحت حدود 6600 متر مربع و در دو طبقه احداث گردیده که طبقه همکف شامل بخشها و واحدهای درمانی و پاراکلینیکی بوده ودر طبقه اول واحدها و قسمتهای اداری و پشتیبانی قرار دارد.

 

 
 

  •  بهره برداری از واحد : 5 آبانماه 1391
  • آدرس :  کاشان- کیلومتر 5 بلوار قطب راوندی - بیمارستان اعصاب و روان کارگرنژاد
  • تلفن :  55589212 الی 55589214
  • شماره درمانگاه : 55589295
  • فاکس : 55589203
  • کد پستی : 8715973446
  • تعداد تخت مصوب : 101
  • تعداد تخت فعال : 77

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر