نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:45:54 AM 1399 / 01 / 14
 

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1397 

 

 

طراحی سایت کتابخانه ؛ بروزرسانی و تکمیل آن

خرید کتاب از ناشران بطور مستقل خارج از نمایشگاه

ثبت درخواست کتب مورد نیاز گروه آموزشی و بخش های بیمارستان

تهیه کتب textگروه ها جهت استفاده در بخش های مختلف بیمارستان توسط اساتید و دانشجویان

پیگیری و ارتباط با ناشران جهت تهیه و ارسال کتب خریداری شده

وجین کتب کتابخانه

ارسال کتب خارج از رده  به کتابخانه مرکزی

قفسه چینی و نظم دهی مخزن کتاب

ثبت کتب جدید لاتین و فارسی در دفتر ثبت کتابخانه و ممهور کردن کتب

آموزش جستجوی مقالات و استفاده از کتابخانه دیجیتال و پورتال منابع الکترونیکی

امانت و دریافت کتاب فارسی و لاتین

تذکر در سالن

تعمیر کتاب و صحافی در کتابخانه

آموزش ویروس یابی

ارسال کیس معیوب به ITجهت تعمیرو دریافت آن

 

آموزش و راهنمایی اساتید و دانشجویان در استفاده از سامانه منبع یاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر