نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:56:52 PM 1399 / 05 / 16
 
RSS اخبار واحد توسعه تحقیقات بالینی
صفحه 1 از 2   تعداد اخبار اين گروه خبري: 14
صفحه جاري : 1  -  2  
کارگاه پژوهشی آشنایی با انواع مطالعاتNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: چهار شنبه

کارگاه آموزشی پروپوزال نویسیNewsConfirmedDate: 10 / 11 / 2019
View count: 148
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 02 / 11 / 2019
View count: 155
NewsPostedDayOfWeek: شنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 7
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 5
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 4
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

جلسه شورای پژوهشNewsConfirmedDate: 19 / 07 / 2020
View count: 6
NewsPostedDayOfWeek: یکشنبه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر