نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:05:42 PM 1401 / 11 / 18
 

 

  • مسول واحد: لیلا نجفی تبار
  •  نام پدر:مصطفی
  • مدرک تحصیلی : کارشناس گفتار درمانی
  •  شروع بکار: 1381
  • شماره تماس:134 -55549111

 گفتار درمانی

گفتار درمانی به ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات مربوط به صدای کودک، شکاف کام و یا هرگونه اختلال گفتاری دیگر می پردازد.

 

کیفیت و کمیت تعامل گفتاری بین والدین و کودکان بر روی زبان و تولید کودکان تأثیر می گذارد.

 

گفتار، عامل کلیدی ارتباط است، والدین باید تحریک گفتار را زودهنگام و در فاصله کوتاهی پس از تولد کودک آغاز کنند، چراکه برخورداری از کلام روان، هنری است که آموختن آن از بدو تولد آغاز می شود.

 

سخن گفتن مهارتی است که مانند سایر مهارت ها باید آموخته شود و نکته حایزاهمیت این که کلام مناسب و روان به ایجاد ارتباطی صحیح منجر می شود.

 

با توجه به این که کودک ابتدا حروف الفبا را با تکیه بر صداهای گفتاری فرا می گیرد، می توان گفت که خواندن و نوشتن هم بر اساس گفتار فراگرفته می شوند.

 

اگر کودک صداهای گفتاری را اشتباه تلفظ کند، احتمال این که دچار ضعف تحصیلی شود، افزایش می یابد، بنا براین رشد گفتار و زبان کودک را باید از بدو تولد تا ۲ سالگی تقویت کرد.

 

کودکان نیاز دارند همراه با صداها و کلمات منفرد، الگوهای صحبت را نیز یاد بگیرندوقتی کودک، تولید صدایی را از روی قصد و میل آغاز می کند، والدین برایش حرف بزنند و سپس منتظر بمانند تا او جواب دهد و بدین ترتیب کودک را برای مکالمه تمرین دهند.

 

 

با توجه به این که کودک از ۸ ماهگی به بعد معنای محدودی از صداها و لغات را می فهمد، می توان از این زمان به بعد برای رشد و توسعه فهم مطالب با او تمرین کرد.

پیشرفت های اولیه، ارتباطی به توانایی هوشی کودک ندارد، میزان یادگیری تکلم کودکان همانند سایر ابعاد رشدشان تا حدود بسیاری با یکدیگر متفاوت است و به عواملی مانند طبیعت و رشد جسمی قسمت هایی از بدن که در امر تکلم دخالت دارند و نیز توانایی هوشی و یا وجود انگیزه از سوی محیط بستگی دارد.

 

اختصاص زمانی برای صحبت با کودک آنهم بطور مستقیم بسیار اهمیت دارد و قوه تکلم او را تقویت می کند و توصیه می شود حین صحبت به او نگاه کنید تا حس کند که شما منحصراً به او توجه دارید؛ این کار به او کمک می کند تا حالت های صورت را یاد گرفته و با گفتار همراه کند.

 

گفتار درمانی به ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات مربوط به صدای کودک، شکاف کام و یا هرگونه اختلال گفتاری دیگر می پردازد.

تعریف
گفتاردرمانی علم آسیب شناسی و درمان اختلالات گفتار و زبان می باشد که در 3 حیطة تشخیص- ارزیابی و درمان در قالب اهداف کوتاه و بلند مدت مطرح می شود.
اختلالات و آسیب های گفتاری که شامل 4 بخش می باشد.

 روانی
به هم ریختن روانی، نظم و سلیس بودن گفتار و ایجاد وقفه های نابجا و تکرار و مکث و بلاک در اندامهای گویایی معمولاً همراه علایم ثانویه مانند حرکت دادن یکی از اندام ها می باشد. مانند افراد لکنتی و بریده گویی .
 
 تولید
تلفظ غلط صداها از نظر جایگاه تلفظ در دهان و یا جابجایی صداهای گفتاری و یاعدم تولید صدای مربوطه در کلمه مانند کودکان با اختلالات تلفظی و ناشنوا و کودکان عقب مانده ذهنی.

 صوت
اختلال عملکردی درتارهای صوتی بامنشاء بیماری هایی مانند پولیپ، زگیل ، ندول و پرکاری تارهای صوتی که باعث آفونی ، دیسفونی، خشونت صدا و زیر و بمی نا مناسب در گفتار می شود.

 تشدید
اگر اختلال در اندازه، شکل و سطح ساختار ها وحفرات تشدیدی کانال گویایی( از تارهای صوتی تا خروج هوا از لب ها) ایجاد شود، امواج صوتی رزنانس مناسبی در جایگاه خود پیدا نمیکند و باعث صدای تو دماغی می گردد که این اختلال بیشتر در کودکان با شکاف کام دیده می شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر