به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
6:41:44 AM 1396 / 10 / 30
 

ارائه خدمات ویژه کاردرمانی شامل:

  • آموزش مهارتهای زندگی روزمره،
  • ایجاد و توسعه مهارتهای درکی، حرکتی و عملکرد یکپارچگی حسی،
  • توسعه مهارتهای بازی و پیش حرفه ای و توانائیهای اوقات فراغت ،
  • طراحی، ساختن یا بکاربردن وسایل کمکی،
  • انتخاب وسایل نظافتی،
  • استفاده از صنایع دستی که به طور ویژه به منظور افزایش عملکرد طرح شده است.
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر