به وب سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید
5:53:53 PM 1396 / 12 / 03
 

 

 •        نام ونام خانوادگی:فاطمه سادات قریشی
 •         سمت:سرپرست بیمارستان کارگر نژاد- عضو هیئت علمی
 •         آخرین مدرک تحصیلی: بورد تخصصی اعصاب و روان
 •         پزشکی عمومی : مهر 1369
 •         نام دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان
 •         سال فارغ التحصیلی: اردیبهشت 1377
 •         شروع تخصص: مهر 1380
 •         نام دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی
 •         سال اخذ مدرک: شهریور 1383
 •         مسئولیت های دیگر:  عضو کمیته های بیمارستانی  

 

 •       نام ونام خانوادگی:زهرا سپهرمنش
 •         آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
 •         موقعیت فعلی: دانشیار
 •         نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 •         سال فارغ التحصیلی: 1369 پزشک عمومی
 •         سال اخذ مدرک تخصص روانپزشکی: 1376
 •         سال اخذ فوق تخصص: 1386
 •         دانشگاه: علوم پزشکی شهید بهشتی
 •         طرح تحقیقاتی:  شیوع افسردگی در بیماران دیابتیک
 •         مسئولیت های دیگر: عضویت در انجمن روانپزشکی ایران- عضویت در انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
 

 •         نام ونام خانوادگی:افشین احمدوند
 •         سال تولد: 1345
 •         آخرین مدرک تحصیلی: بورد تخصصی روانپزشکی
 •         موقعیت فعلی: دانشیار
 •         سال قبولی پزشکی عمومی:1364
 •         دانشگاه: علوم پزشکی اصفهان
 •         سال فارغ التحصیلی: 1371
 •         شروع تخصص: 1375
 •         نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران
 •         سال اخذ مدرک: 1378
 •         دیگر مسئولیت ها: استادیار دانشگاه علوم پزشکی، عضو هیئت علمی

     


 • نام ونام خانوادگی:گودرز عکاشه
 • سال تولد: 1335
 • سمت: - استادیار رسمی آزمایشی- مدیر گروه روانپزشکی
 • آخرین مدرک تحصیلی: بورد روانپزشکی
 • پزشکی عمومی
 • نام دانشگاه: تهران
 • سال فارغ التحصیلی: 1360
 • شروع تخصص: 1369
 • سال اخذ مدرک: 1372
 • دانشگاه:علوم پزشکی ایران - انستیتو روانپزشکی تهران
 • مسئولیت های دیگر:  مشاور علمی واحد بهداشت روان، مسئول هماهنگی اعتیاد دانشگاه

 

 •     نام  ونام خانوادگی:فاطمه عصاریان
 •    سمت: معاونت آموزشی بیمارستان- عضو هیئت علمی
 •     موقعیت فعلی: استادیار
 •     آخرین مدرک تحصیلی: فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

 •  نام و.مام خانوادگی:روح الله نوریان
 • تاریخ تولد:1358/11/25
 • تاریخ اخذ مدرک:1393/6/3
 • آخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی اعصاب وروان

 • نام ونام خانوادگی :مریم مطمئن
 • آخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی روانپزشکی
 • تاریخ فارغ التحصیلی دکتری عمومی:1385/3/25دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • تاریخ فارغ التحصیلی دکتری تخصصی:1394/6/31دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • ام ونام خانوادگی:فاطمه مهرزاد
 • آخرین مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی روانپزشکی
 • تاریخ فارغ التحصیلی دکتری تخصصی:1393/6/30دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر