9اردیبهشت روز روانشناس ومشاوره گرامی باد

7:45:09 AM 1396 / 02 / 10
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 
کسب مقام سومی بیمارستان کارگرنژاد در مسابقات فوتسال

--1396 / 01 / 27  -12:16 تعداد مشاهدات :121

مراسم جشن روز زن درروزهای پایانی سال

--1395 / 12 / 26  -10:29 تعداد مشاهدات :385

تجلیل مسئولین بیمارستان از پرستاران شاغل در بیمارستان

--1395 / 11 / 17  -14:17 تعداد مشاهدات :436

بازدید شهردار،رئیس واعضای شورای شهر به اتفاق ریاست دانشگاه ازبیمارستان کارگر نژاد

--1395 / 11 / 17  -10:9 تعداد مشاهدات :355

بازدید مقام عالی وزارت از بیمارستان کارگر نژاد

--1395 / 10 / 18  -12:13 تعداد مشاهدات :517

افتتاح درمانگاه ترک سیگار در بیمارستان کارگر نژاد

--1395 / 10 / 14  -13:30 تعداد مشاهدات :285

کلاس اختلالات مربوط به تروما واسترس

--1395 / 10 / 05  -13:4 تعداد مشاهدات :277

بازدید مسئولین بیمارستان استادمحرری شیراز از بیمارستان کارگرنژاد

--1395 / 09 / 28  -11:57 تعداد مشاهدات :318

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: