نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:44:19 AM 1400 / 05 / 13
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1400 / 04 / 29  -12:0 تعداد مشاهدات :78


--1400 / 02 / 19  -10:49 تعداد مشاهدات :216


--1399 / 12 / 26  -9:14 تعداد مشاهدات :283


--1399 / 12 / 24  -8:28 تعداد مشاهدات :327


--1399 / 12 / 12  -9:32 تعداد مشاهدات :323


--1399 / 11 / 18  -8:40 تعداد مشاهدات :556


--1399 / 11 / 14  -11:1 تعداد مشاهدات :776


--1399 / 10 / 24  -9:50 تعداد مشاهدات :312

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: