نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:03:42 PM 1401 / 03 / 02
 
   
     سایت مقام معظم رهبری


پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت بهداشت
پرتال مردم

 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1401 / 03 / 02  -8:39 تعداد مشاهدات :15


--1401 / 02 / 20  -10:16 تعداد مشاهدات :49


--1401 / 02 / 15  -10:25 تعداد مشاهدات :65


--1401 / 01 / 30  -12:28 تعداد مشاهدات :98


--1401 / 01 / 02  -21:27 تعداد مشاهدات :167


--1400 / 10 / 23  -9:58 تعداد مشاهدات :243

برگزاری جلسه کمیته بحران بیمارستان با موضوع اجرا و اصلاح سیستم اعلام و اطفاء حریق مرکز

--1400 / 10 / 11  -11:7 تعداد مشاهدات :248

تبریک روز پژوهش به کارشناس پژوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

--1400 / 09 / 25  -12:13 تعداد مشاهدات :282

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: